Johtajille

Onnistumis-kekusteluilla kohti yksilöllistä johtamista

Kesto: 3-6 h tai asiakkaan tarpeisiin suunnitellen

Tavoite: Saavuttaa parempaa johtamisen vaikuttavuutta

Sisältö:

 • Mitä on yksilöllinen johtaminen?

 • Miksi yksilöllistä johtamista?

 • Onnistumiskeskustelun sisältö ja tavoitteet

 • Onnistumiskeskustelun merkitys yksilön osaamisidentiteetissä

Toteutus: Asiakkaan tiloissa tai verkon kautta

Pyydä tarjous: susanna.lof@gmail.com

Osallistavat menetelmät työyhteisössä

Kesto: 3-6 h tai asiakkaan tarpeisiin suunnitellen

Tavoite: Lisätä työyhteisön osallisuutta ja toimijuutta

Sisältö:

 • Ideat liikkeelle: Ideointimenetelmiä

 • Ideat toiminnaksi: Suunnittelun menetelmiä

 • Mitä opimme? Arviointimenetelmiä

Toteutus: Asiakkaan tiloissa tai verkon kautta

Pyydä tarjous: susanna.lof@gmail.com

Johtaja- Tunnista vahvuutesi

Kesto: 6 h tai asiakkaan tarpeisiin suunnitellen

Tavoite: Itsetuntemuksen lisääminen

Sisältö:

 • Omien vahvuuksien tunnistaminen: Luonteenvahvuudet, arvot, kyvykkyydet, osaamiset, kiinnostukset ja resurssit

 • Kasvualueiden tunnistaminen

 • Kehity vahvuuksilla

Toteutus: Asiakkaan tiloissa tai verkon kautta

Pyydä tarjous: susanna.lof@gmail.com

VOIMAKEHÄ® - työväline johtamisessa

Kesto: 6 h tai asiakkaan tarpeisiin suunnitellen

Tavoite: Vahvuuksilla johtaminen

Sisältö:

 • Mikä on VOIMAKEHÄ®?

 • Vahvuuksien lajit: Luonteenvahvuudet, arvot, kyvykkyydet, osaamiset, kiinnostukset ja resurssit

 • Vahvuuksilla johtaminen käytännössä

Toteutus: Asiakkaan tiloissa tai verkon kautta

Pyydä tarjous: susanna.lof@gmail.com